วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทีมงานกองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกองทุนประกันชีวิตในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 3) เขตคันนายาว ภายใต้ โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นประธานเปิดงาน และนายศุภฤกษ์ ผลทอง เป็นวิทยากรของกองทุนประกันชีวิตในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หมู่บ้านอมรวิวัฒน์ ซ.นวมินทร์ 163

>>>> ครั้งต่อไป เจอกันในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 4) เขตบึงกุ่ม ที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561<<<<<<

38

 

39

 

41