วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองทุนประกันชีวิต โดย ว่าที่ ร.ต.ท. ฐิตินันท์ บุญอ่อน เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตและบทบาทภารกิจกองทุนประกันชีวิตผ่านชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน กิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 2 ) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

>>>> ครั้งต่อไป เจอกันในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 3) เขตคันนายาว ที่หมู่บ้านอมรวิวัฒน์ ซ.นวมินทร์ 163 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561<<<<<<

34

 

36

 

37