วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายศุภฤกษ์ ผลทอง ตัวแทนกองทุนประกันชีวิตเข้าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันชีวิต ในโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจกรรมคลินิก สคบ. (ครั้งที่ 5) เขตบางคอแหลม โดยได้รับเกียรติจาก อิหม่ามทองชุป ดาราฉาย อิหม่ามประจำมัสยิดอมันนฤมิต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ มัสยิดอมันนฤมิต เขตบางคอแหลม

>>>> ครั้งต่อไป เจอกันในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 6) เขตมีนบุรี ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เขตมีนบุรี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561<<<<<<

61

 

60