วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต ระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัดและภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) , สำนักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี, สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี และตัวแทนจากภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และนายนุกูล สวนขวัญ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานคปภ. ภาค 9 (สงขลา) เป็นวิทยากร ณ ห้อง Villa 2 โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

21

 

22

 

23