นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ สำนักงาน คปภ.นายพิชา สิริโยธิน นายสหพล สังข์เมฆ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต และนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าตนเองมีสิทธิ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานขอรับเงินได้ทันที ในกรณีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งในช่วงการจัดกิจกรรม 2 วัน มีประชาชนเข้าใช้บริการตรวจสอบสิทธิและพบข้อมูลว่าตนเองมีสิทธิในเงินดังกล่าวจำนวนหลายราย แต่ยังไม่พร้อมที่จะยื่นขอรับเงินเพราะไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย ซึ่งประชาชนดีใจที่ได้รับรู้ข้อมูลโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่ายังมีเงินอยู่เพราะลืมไปแล้ว จึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กองทุนได้จัดทำโปรแกรมตรวจสอบสิทธิขึ้นมาและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย นอกจากนั้นยังมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนอีกเป็นจำนวนมาก โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ที่ต้องการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนต่อไป

S__8757259

 

S__8757258

 

S__8757252

 

S__8757253

 

S__8757254

 

S__8757257

 

S__8757255

 

S__8757256