เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กองทุนประกันชีวิต โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุน ได้ทำพิธีส่งมอบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความเป็นเงินจำนวน 145,824 บาท ให้ผู้เอาประกันชีวิต ราย นางสาวนริศา กลิ่นกุหลาบทอง ซึ่งคุณพ่อได้ทำประกันชีวิตไว้ให้ โดยมีบริษัทไทยประกันชีวิต เป็นผู้รับประกันไว้เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว แต่ไม่ได้ไปขอรับเงินตามกรมธรรม์จากบริษัท จนเวลาล่วงพ้น 10 ปี บริษัทจึงนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันชีวิตตามกฎหมาย ซึ่งนางสาวนริศา เปิดเผยว่าสาเหตุที่ไม่ได้ไปรับเงินจากบริษัทเนื่องจากไม่ทราบว่ามีเงินจำนวนดังกล่าวและมีการย้ายที่อยู่ ส่วนการมารับเงินจากกองทุนได้ในวันนี้เพราะได้รับคำแนะนำจากตัวแทนประกันชีวิต จึงรู้สึกดีใจมากที่กองทุนเก็บเงินไว้ให้และมีความมั่นใจในระบบประกันภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้ตรวจสอบข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมพบว่ายังมีเงินของพี่น้องอีก 2 คนที่คุณพ่อได้ทำประกันชีวิตไว้ให้ซึ่งจะได้แจ้งให้มารับเงินต่อไป และจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความตลอดจนการให้บริการตามบทบาทหน้าที่ของกองทุนให้ประชาชนทราบอีกด้วย

        พร้อมกันนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ยังได้กล่าวว่าการส่งมอบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ให้ผู้เอาประกันชีวิตในรายดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ดังจะเห็นได้จากกรณีของ นางสาวนริศา ในที่สุดแล้วเงินที่ทำประกันชีวิตไว้ไม่สูญเปล่า เพราะมีกองทุนประกันชีวิตยังคงเก็บเงินไว้คืนให้ ดังนั้น จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้เอาประกันชีวิตอีกแปดแสนกว่ารายที่มีสิทธิในเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ได้ตรวจสิทธิของท่าน ทางเวปไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th และถ้าพบว่าเป็นผู้มีสิทธิ ก็ขอรับเงินได้ที่กองทุนประกันชีวิต

83acffe5-2437-49ca-ae48-ff677fdfa769

 

10ea7a76-9658-4504-b5f1-06da75052ec4

 

947e807e-fda4-41cc-a661-89c43fb37101

 

918fe74d-2d87-4421-94c4-e7a9f8242005

 

046e3695-eeeb-41f9-b44f-6ca152bc2b10

 

d0a9a741-38b6-4890-9370-7bb633fe367c

 

89ace199-b2b1-47b3-b672-709a552819e1