นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต กล่าวว่า กองทุนได้เข้าร่วมงานMoney Expo ครั้งนี้เพื่อตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งมีอยู่แปดแสนกว่าราย ตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยให้ผู้เข้าชมงานตรวจสอบสิทธิ์ผ่านโปรแกรมระบบงานที่สะดวก รวดเร็ว และเมื่อพบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ สามารถยื่นคำขอรับเงินได้จากกองทุน พร้อมรับของที่ระลึก แล้วพบกันที่บูธกองทุน คูหาเดียวกับบูธสำนักงาน คปภ. ในงานดังกล่าวนะครับ

S__7880739

 

S__7880740

 

S__7880742