นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เผยว่าได้บูรณาการกับสำนักงาน คปภ ภาค8(สุราษฎร์ธานี)และสำนักงานคปภ. จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประกันภัยแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เรือโดยสารรับจ้าง และรถยนต์โดยสารรับจ้าง เมื่อวันที่7 มิถุนายน2562  โดยกองทุนประกันชีวิต นางสาวณฐินี ยงสถิรโชติ ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้บทบาทหน้าที่กองทุนพร้อมนำเสนอโปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ. ซึ่งผู้มีสิทธิ์มีมากกว่าแปดแสนราย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สืบค้นข้อมูลพร้อมขยายผลสู่ชุมชนและหากพบว่ามีสิทธิ์ ก็สามารถรับเงินได้จากกองทุนประกันชีวิต นอกจากนั้นยังได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและการจัดทำประกันภัยตามกฎหมายอีกด้วย

S__8306717

 

S__8306716

 

S__8306718

 

S__8306720

 

S__8306722

 

S__8306723

 

S__8306719