นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า ได้บูรณาการกับสำนักงาน คปภ. ภาค1(เชียงใหม่) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต ในงาน “ม่วนใจ เมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร”เมื่อวันที่28 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.ในฐานะรองประธานบริหารกองทุน และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับชมการสาธิตวิธีการสืบค้นข้อมูลในโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ จากเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th พร้อมให้ความเห็นว่าการมีระบบสืบค้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากและจะส่งผลดีต่อธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมซึ่งเชื่อว่าผู้มีสิทธิจะมีอยู่ในภาคเหนือจำนวนมากด้วย

S__7569466

 

S__7569467

 

S__7569465

 

S__7569469

 

S__7569470