เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุน และ คุณบงกชบวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนฯ พร้อมผู้บริหารสมาคม ร่วมประชุมหารือแนวทางการเผยแพร่ความรู้บทบาทหน้าที่กองทุนและเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่าจะสื่อสารให้ตัวแทนประกันชีวิตที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับรู้ข้อมูลและให้ขยายผลต่อสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มุ่งหวัง ได้รับรู้ในวงกว้างต่อไปด้วย

S__7880766

 

S__7880767