วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และทีมงาน ได้เดินทางไปยังอาคารสำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก
เพื่อเข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชียการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. เพื่อรับข้อเสนอแนะและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนประกันภัยเชิงรุก ร่วมกับสำนักงาน คปภ. อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและอุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ

IMG_4641_Fotor

 

IMG_4651_Fotor