กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ในโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี 2” ประเดิมเปิดตัวโครงการที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้ วันที่ 17 ก.ค. 61 ก่อนลงพื้นที่ชุมชน 5 จังหวัด เพื่อเป็นการนำระบบประกันภัยสู่ประตูบ้านชุมชน โดยกำหนดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด 2.ชุมชนท่าสะท้อน จังหวัดชุมพร 3.ชุมชนโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 4.ชุมชนบ้านทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง และ 5.ชุมชนบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย

s-7323679

 

s-7323674

 

s-0000001