บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0068

 

บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0051

 

บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0050

 

บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0064

 

บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0066

 

บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0067