โดยกองทุนประกันชีวิตได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต และได้แนะนำช่องทางในการตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อธุรกิจประกันชีวิต พร้อมแจกของที่ระลึกในการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี

cedb247388a602968dfa3d0430b9d11dd_14435788_๑๙๐๔๒๖_0007

cedb247388a602968dfa3d0430b9d11dd_14435788_๑๙๐๔๒๖_0006

cedb247388a602968dfa3d0430b9d11dd_14435788_๑๙๐๔๒๖_0018

cedb247388a602968dfa3d0430b9d11dd_14435788_๑๙๐๔๒๖_0021