กองทุนประกันชีวิต ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ในโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี2” ณ ชุมชนบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2561  

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชียงร_๑๘๑๒๐๔_0056

คปภ.เพื่อชุมชนเชียงร_๑๘๑๒๐๔_0032

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชียงร_๑๘๑๒๐๔_0055

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชียงร_๑๘๑๒๐๔_0068

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชียงร_๑๘๑๒๐๔_0075

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชียงร_๑๘๑๒๐๔_0097

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชียงร_๑๘๑๒๐๔_0105

 

S__6234115