กองทุนประกันชีวิต และหน่วยงานเครือข่าย ได้ขยายเครือข่ายไปสู่ภูมิภาค โดยร่วมมือกับสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคสิงห์บุรี จัดบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ ที่ห้องประชุมเทศบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยกองทุนประกันชีวิต ได้นำโปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้ตรวจสอบสิทธิด้วย

S__7880748

 

S__7880750

 

S__7880751

 

S__7880752