นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และทีมงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) โดยมี นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมฯ , นายฐิติ ยศอนันตกุล เลขาธิการสมาคมฯ , นายทวีเดช งามขจรกุล อดีตนายกสมาคมฯ และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมฯ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงบทบาทภารกิจของกองทุนประกันชีวิต และสิทธิที่ควรได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ ผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ ณ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น 12 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น.


IMG_4736.1

 

IMG_4765

 

IMG_4859