กองทุนประกันชีวิต นำโดย นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และทีมงาน เข้าร่วมโครงการ การเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตผ่านชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค จัดขึ้นโดย สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร กิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 1 ) เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจกรรมเข้าร่วมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันชีวิต และบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตให้แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

10

 

11

 

12

 

13

 

14