นายจรัญ สอนสวัสดิ์ และทีมงานเข้าร่วมออกบูธจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและความรู้ประกันชีวิตให้กับนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข โดยมี นางสาวธราภร
อำนวยสาร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทวีวัฒนา เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ ร.ต.ท.ฐิตินันท์ บุญอ่อน เป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 7) เขตทวีวัฒนา ณ วิทยาลัยลัยทองสุข เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

>>> ครั้งต่อไป กิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 8) เขตบางขุนเทียน ที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันสุดท้ายของการบรรยายให้ความรู้ในเขตกรุงเทพฯ เจอกันคะ (”,) <<<<<<

16

 

14

 

18