กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนประกันชีวิต วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ในงาน MONEY EXPO KORAT 2018 @ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ โคราช โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

money expo โคราช_๑๘๐๘๒๐_0020

 

money expo โคราช_๑๘๐๘๒๐_0010

 

money expo โคราช_๑๘๐๘๒๐_0029

 

money expo โคราช_๑๘๐๘๒๐_0040

 

money expo โคราช_๑๘๐๘๒๐_0036

 

money expo โคราช_๑๘๐๘๒๐_0034

 

money expo โคราช_๑๘๐๘๒๐_0039

 

money expo โคราช_๑๘๐๘๒๐_0038