นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมผู้ติดตามเดินทางเข้าร่วมประชุมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ IFIGS (International Forum of Insurance Guarantee Schemes) ณ กรุงบูคาเรส ประเทศโรมาเนีย เมื่อวันที่ 8-14 ตุลาคม 2561

 

โรมาเนีย_๑๘๑๑๓๐_0050

 

โรมาเนีย_๑๘๑๑๓๐_0054

 

โรมาเนีย_๑๘๑๑๓๐_0035

 

โรมาเนีย_๑๘๑๑๓๐_0027