กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต นำทีมเข้าบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กองทุน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิรับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ กองทุนจึงได้นำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ออกไปให้บริการประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิในงานนี้ด้วย โดยประชาชนให้ความสนใจตรวจสอบสิทธิและสอบถามขั้นตอนการขอรับ/จ่ายเงิน เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

0001

 

0002

 

0003

 

0005

 

0006