กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 กองทุนประกันชีวิต นำทีมเข้าบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กองทุน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิรับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ กองทุนจึงได้นำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ออกไปให้บริการประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิในงานนี้ด้วย ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คลินิก​ สคบ.เขตบางบอน​ @24 เม.ย.62_๑๙๐๔๒๖_0012

คลินิก​ สคบ.เขตบางบอน​ @24 เม.ย.62_๑๙๐๔๒๖_0007

คลินิก​ สคบ.เขตบางบอน​ @24 เม.ย.62_๑๙๐๔๒๖_0014

คลินิก​ สคบ.เขตบางบอน​ @24 เม.ย.62_๑๙๐๔๒๖_0033