กองทุนประกันชีวิต เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมระหว่างประเทศ “4th International Meeting for Insurance Guarantee Schemes” (IFIGS) ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม The St. Regis Bangkok ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีคุณ Josee Rheault ประธานกรรมการ IFIGS กล่าวต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม และมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงาน คปภ. กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Role and Challenges of Insurance Supervision in Thailand ” ซึ่งงานนี้มีสมาชิกจากต่างประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยากาศในการจัดประชุม Clicknew