นที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
ได้เข้าเยี่ยมเยียนกองทุนประกันชีวิต โดยมี นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตคนใหม่ และทีมงานให้การต้อนรับ ณ อาคารชินวัตรทาวน์เวอร์ 3 ชั้น 15

IMG_4670_Fotor