ที่บูธกองทุนประกันชีวิต คึกคักทายาทผู้เอาประกันชีวิต นางศรีประภา อังศุเศรณี รับมอบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ เป็นเงิน 125,135 บาท โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งผู้รับเงินมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้เข้าชมงานสัปดาห์ประกันภัยตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ จำนวนมาก พบผู้มีสิทธิหลายราย แต่ไม่ได้เตรียมหลักฐานมาจึงแนะนำให้ยื่นหลักฐานรับเงินจากกองทุนประกันชีวิตต่อไป
ผลจากการเข้าร่วมงานสัปดาห์ประกันภัยปี2562 พบว่าประชาชนมางานเดียวได้รับรู้สิทธิประโยชน์ของการประกันภัยที่ครบวงจร จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

S__9814072

 

timeline_20190927_145331

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0018

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0019

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0022

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0027

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0025

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0020

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0044

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0055