นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เป็นตัวแทนมอบกระเช้า เพื่อแสดงความยินดีกับนายประสงค์ พูนธเนศ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง คนใหม่ และเป็นการประชุมครั้งแรกในฐานะประธานบริหารกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

76