นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัย และร่วมกันทำ Big cleaning day ณ วัดบางบ่อ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

S__6586470

 

 

S__6586468

 

S__6586464

 

S__6586465

 

S__6586466

 

S__6586469