นายสมชาย ดำรงสุนทรชัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง