วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน และนางนภัสนันท์ พรรณณิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โปรเกอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายนิคม จันคง รองประธานบริหาร สายงานสินไหม บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โปรเกอร์ จำกัด เป็นผู้แทนมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ณ กองทุนประกันชีวิต อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15

8