วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. ณ กองทุนประกันชีวิต อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 โดยนายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต รับมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีจากนายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน, นางสาวเพ็ชร นุชจาวิทยาพร รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย และคณะ จากบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต คนใหม่

IMG_4675_Fotor