วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ นายพัลลภ เงินเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ณ กองทุนประกันชีวิต อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15

9