เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้เข้าเยียมเยียนสำนักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนุกูล สวนขวัญ ผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) และนายอดุล ศาสนมิตร ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานีี พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทุนประกันชีวิตและสำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา)

26

 

25