วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตพร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับนายประสงค์ พูนธเนศ เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง และรับทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ณ ห้องปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง