นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เดินทางประชาสัมพันธ์ในโครงการ “การประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิตระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) , สำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่ ประกอบไปด้วย บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสิริกร อรุณพันธุ์นาง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพังงา และนางสาวสุชาดา เหล่างาม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561

59