นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้ลงพื้นที่่ให้ความรู้ด้านประกันชีวิตในจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านโครงการ “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตผ่านกลุ่มเครือข่ายของ สำนักงาน คปภ.” มี นางสายขวัญ เกตุดำ ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) และนางศุภวัลย์ นันตาวัง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัด (ใหญ่) สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงแรมอีโค อินน์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการลงพื้นที่เป็นจังหวัดที่ 3 สำหรับปีนี้ หลังจากลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้วที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของกองทุนประกันชีวิต และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อนำไปความคุ้มครองสิทธิประโยชน์สู่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย

64

 

65

 

66

 

67