วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้จัดการ/พนักงาน กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ

IMG_1843

 

IMG_1863

 

IMG_1877