เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสมชาย ดำรงสุนทรชัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ให้การต้อนรับ นายชนินทร์ ศรีกรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารธนชาต พร้อมคณะ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุปถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุนประกันชีวิต ตามโครงการเครือข่ายและพันธมิตรทางการเงินของกองทุนประกันชีวิต เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมประกันชีวิตให้มีความแข็งแรงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

IMG_8964 IMG_8963 IMG_8962 IMG_8966 IMG_8970 IMG_8965