• กองทุนประกันชีวิต ร่วมประชุมกับสำนักงาน คปภ. ในโอกาสที่คณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่สำนักงาน คปภ.

กองทุนประกันชีวิต ร่วมประชุมกับสำนักงาน คปภ. ในโอกาสที่คณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่สำนักงาน คปภ.

 • ธันวาคม 2nd, 2019
 • กองทุนประกันชีวิต ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี ของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็ลทรัลเวสเกตส์ นนทบุรี

กองทุนประกันชีวิต ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี ของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็ลทรัลเวสเกตส์ นนทบุรี

 • กรกฎาคม 25th, 2019
 • กองทุนประกันชีวิต ชวนประชาชนร่วมตรวจสอบสิทธิ “เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ” ในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี

กองทุนประกันชีวิต ชวนประชาชนร่วมตรวจสอบสิทธิ “เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ” ในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี

 • กรกฎาคม 15th, 2019
 • กองทุนประกันชีวิต บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย จัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการจัดอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาสังคม

กองทุนประกันชีวิต บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย จัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการจัดอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาสังคม

 • พฤษภาคม 24th, 2019
 • กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อเผยแพร่ความรู้บทบาทกองทุนและเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ สู่เครือข่ายในภูมิภาคทั่วประเทศ

กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อเผยแพร่ความรู้บทบาทกองทุนและเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ สู่เครือข่ายในภูมิภาคทั่วประเทศ

 • พฤษภาคม 17th, 2019
 • กองทุนประกันชีวิต สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมความรู้บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

กองทุนประกันชีวิต สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมความรู้บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

 • พฤษภาคม 15th, 2019
 • กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับสำนักงาน คปภ. เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 โดยครั้งนี้ จัดที่ โรงแรม แกรนด์ ฮิล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2562

กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับสำนักงาน คปภ. เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 โดยครั้งนี้ จัดที่ โรงแรม แกรนด์ ฮิล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2562

 • เมษายน 25th, 2019
 • ผู้เอาประกันชีวิต มีเฮ ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เมื่อกองทุนประกันชีวิต จัดทำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้เอาประกันชีวิต ได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสิทธิเงินล่วงพ้นอายุความ ผ่านทางเวปไซด์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th

ผู้เอาประกันชีวิต มีเฮ ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เมื่อกองทุนประกันชีวิต จัดทำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้เอาประกันชีวิต ได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสิทธิเงินล่วงพ้นอายุความ ผ่านทางเวปไซด์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th

 • เมษายน 5th, 2019
 • กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับสำนักงาน คปภ. เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัยใหม่ ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก

กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับสำนักงาน คปภ. เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัยใหม่ ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก

 • มีนาคม 26th, 2019
 • กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสำนักงาน คปภ.ภาค 7 (นครปฐม) และกองทุนประกันวินาศภัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต แก่กลุ่ม ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม

กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสำนักงาน คปภ.ภาค 7 (นครปฐม) และกองทุนประกันวินาศภัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต แก่กลุ่ม ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม

 • มีนาคม 22nd, 2019
 • กองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 9(สงขลา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมในงาน วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 9(สงขลา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมในงาน วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

 • มีนาคม 12th, 2019
 • กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) สำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา จัดบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต ให้แก่ กลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ชมรมประกันภัย และกลุ่มอาสาสมัครประกันภัย จังหวัดสงขลา และร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) สำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา จัดบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต ให้แก่ กลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ชมรมประกันภัย และกลุ่มอาสาสมัครประกันภัย จังหวัดสงขลา และร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา

 • กุมภาพันธ์ 25th, 2019
 • นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"

 • มกราคม 10th, 2019
 • กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกันระหว่างกองทุนประกันชีวิตและธนาคารหรือสถาบันการเงิน ณ ห้องประชุมกองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกันระหว่างกองทุนประกันชีวิตและธนาคารหรือสถาบันการเงิน ณ ห้องประชุมกองทุนประกันชีวิต

 • ธันวาคม 14th, 2018
 • กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อบูรณาการส่งเสริมความรู้ประกันชีวิตและบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต สู่กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ . กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อบูรณาการส่งเสริมความรู้ประกันชีวิตและบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต สู่กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ . กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 • ธันวาคม 6th, 2018
 • ภาพบรรยากาศ กองทุนประกันชีวิต บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต” ในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ สาย1 ในวันที่ 17 กันยายน 2561

ภาพบรรยากาศ กองทุนประกันชีวิต บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต” ในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ สาย1 ในวันที่ 17 กันยายน 2561

 • กันยายน 18th, 2018
 • ท่านโชติกา สวนานนท์ กรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุน ตามโครงการส่งเสริมทักษะความรู้บุคลากรกองทุนประกันชีวิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกองทุนฯ

ท่านโชติกา สวนานนท์ กรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุน ตามโครงการส่งเสริมทักษะความรู้บุคลากรกองทุนประกันชีวิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกองทุนฯ

 • กันยายน 14th, 2018
 • ภาพบรรยากาศ กองทุนประกันชีวิต บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต” ในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) ณ โรงแรม อีโค่ อินน์ ในวันที่ 12 กันยายน 2561

ภาพบรรยากาศ กองทุนประกันชีวิต บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต” ในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) ณ โรงแรม อีโค่ อินน์ ในวันที่ 12 กันยายน 2561

 • กันยายน 13th, 2018
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้จัดการ/พนักงาน กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้จัดการ/พนักงาน กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ

 • สิงหาคม 23rd, 2018
 • กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงาน คปภ. และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน @ Central Plaza Westgate

กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงาน คปภ. และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน @ Central Plaza Westgate

 • กรกฎาคม 21st, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้บรรยายความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต ในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 8) เขตบางขุนเทียน ภายใต้ โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้บรรยายความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต ในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 8) เขตบางขุนเทียน ภายใต้ โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค

 • พฤษภาคม 31st, 2018
 • กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 7) เขตทวีวัฒนา ณ วิทยาลัยลัยทองสุข เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและความรู้ประกันชีวิตให้กับนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข

กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 7) เขตทวีวัฒนา ณ วิทยาลัยลัยทองสุข เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและความรู้ประกันชีวิตให้กับนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข

 • พฤษภาคม 31st, 2018
 • กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการ “การประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการ “การประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

 • พฤษภาคม 30th, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต ในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย พ.ร.บ. แก่ Change Agent ผ่านหน่วยงานเครือข่ายในส่วนภูมิภาค จัดโดย สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น)

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต ในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย พ.ร.บ. แก่ Change Agent ผ่านหน่วยงานเครือข่ายในส่วนภูมิภาค จัดโดย สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น)

 • พฤษภาคม 30th, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและความรู้ประกันชีวิตให้กับอาสาสมัครประกันภัย ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและความรู้ประกันชีวิตให้กับอาสาสมัครประกันภัย ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์

 • พฤษภาคม 25th, 2018
 • นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เป็นตัวแทนมอบกระเช้า เพื่อแสดงความยินดีกับนายประสงค์ พูนธเนศ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เป็นตัวแทนมอบกระเช้า เพื่อแสดงความยินดีกับนายประสงค์ พูนธเนศ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง

 • พฤษภาคม 24th, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เขตมีนบรี ในหัวข้อ การประกันชีวิตและสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิต

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เขตมีนบรี ในหัวข้อ การประกันชีวิตและสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิต

 • พฤษภาคม 23rd, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้เข้าเยียมเยียนสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) ในการนี้ กองทุนประกันชีวิตได้จัดโครงการ “การประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต ระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้เข้าเยียมเยียนสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) ในการนี้ กองทุนประกันชีวิตได้จัดโครงการ “การประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต ระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่

 • พฤษภาคม 22nd, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้ลงพื้นที่่ให้ความรู้ด้านประกันชีวิตในจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านโครงการ “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตผ่านกลุ่มเครือข่ายของ สำนักงาน คปภ.”

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้ลงพื้นที่่ให้ความรู้ด้านประกันชีวิตในจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านโครงการ “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตผ่านกลุ่มเครือข่ายของ สำนักงาน คปภ.”

 • พฤษภาคม 22nd, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิตระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) , สำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิตระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) , สำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่

 • พฤษภาคม 19th, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตให้แก่อาสาประกันภัย โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตให้แก่อาสาประกันภัย โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • พฤษภาคม 19th, 2018
 • กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต ระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัดและภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต ระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัดและภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

 • พฤษภาคม 9th, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เดินทางไปบรรยายความรู้การประกันชีวิตและบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตในโครงการอบรมอาสาสมัครประกันภัย จัดโดย สำนักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เดินทางไปบรรยายความรู้การประกันชีวิตและบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตในโครงการอบรมอาสาสมัครประกันภัย จัดโดย สำนักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี

 • พฤษภาคม 9th, 2018
 • กองทุนประกันชีวิต หารือสมาคมประกันชีวิตไทย ประสานความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์การประกันชีวิตผ่านช่องทางต่างๆ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันในกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิต หารือสมาคมประกันชีวิตไทย ประสานความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์การประกันชีวิตผ่านช่องทางต่างๆ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันในกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

 • เมษายน 25th, 2018