admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 96 entries.
 • S__8339482
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสำนักงาน คปภ. และหน่วยงานเครือข่ายลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการอบรมความรู้ประกันภัย(Training for the Trainers)

กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสำนักงาน คปภ. และหน่วยงานเครือข่ายลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการอบรมความรู้ประกันภัย(Training for the Trainers)

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมทีมงาน เข้าร่วมงานกับสำนักงาน คปภ. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น. อบรมความรู้ประกันภัย ซึ่งกองทุนประกันชีวิต ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนและโปรแกรมระบบตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่ และนำข้อมูลไปขยายผลต่อประชานในชุมชนอีกด้วยโดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนในอำเภอบ้านไผ่ และวันที่ 12 มิถุนายน เผยแพร่ข้อมูลแก่กลุ่มผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น. ในการนี้ ดร.สิทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เยี่ยมชมและสาธิตการตรวจสอบสิทธิ์เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ พร้อมแนะนำให้ขยายผลสู่ประชาชนในวงกว้าง เพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต และสร้างความเชื่อมั่นกับธุรกิจต่อไป

S__8339481

 

S__8339474

 

S__8339476

 

S__8339477

 

S__8339473

 

S__8339475

By |มิถุนายน 13th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__8306721
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ในงานส่งเสริมความรู้และกิจกรรมรณรงค์การประกันภัยจังหวัดระนอง

กองทุนประกันชีวิต ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ในงานส่งเสริมความรู้และกิจกรรมรณรงค์การประกันภัยจังหวัดระนอง

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เผยว่าได้บูรณาการกับสำนักงาน คปภ ภาค8(สุราษฎร์ธานี)และสำนักงานคปภ. จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประกันภัยแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เรือโดยสารรับจ้าง และรถยนต์โดยสารรับจ้าง เมื่อวันที่7 มิถุนายน2562  โดยกองทุนประกันชีวิต นางสาวณฐินี ยงสถิรโชติ ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้บทบาทหน้าที่กองทุนพร้อมนำเสนอโปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ. ซึ่งผู้มีสิทธิ์มีมากกว่าแปดแสนราย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สืบค้นข้อมูลพร้อมขยายผลสู่ชุมชนและหากพบว่ามีสิทธิ์ ก็สามารถรับเงินได้จากกองทุนประกันชีวิต นอกจากนั้นยังได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและการจัดทำประกันภัยตามกฎหมายอีกด้วย

S__8306717

 

S__8306716

 

S__8306718

 

S__8306720

 

S__8306722

 

S__8306723

 

S__8306719

By |มิถุนายน 10th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__8151043
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ผนึกกำลังสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน บุกจังหวัดพะเยา ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิต ผนึกกำลังสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน บุกจังหวัดพะเยา ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

จรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต โดยเมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2562 ได้นำเสนอโปรแกรมระบบตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ผ่านเวทีสัมมนาตัวแทนประกันชีวิตจังหวัดพะเยา เพื่อให้ตัวแทนนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อผู้เอาประกันหรือประชาชนผู้มุ่งหวัง ได้ตรวจสอบสิทธิ์ในเงินดังกล่าวซึ่งผู้มีสิทธิ์มีอยู่กว่าแปดแสนราย และถ้าตรวจพบก็ยื่นขอรับเงินคืนได้จากกองทุนประกันชีวิต ทั้งนี้ในการเร่งรัดคืนเงินให้เจ้าของเงินก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าเมื่อทำประกันชีวิตแล้วจะไม่สูญเปล่า ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิต เพราะสุดท้ายกองทุนประกันชีวิต ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ยังเก็บเงินไว้และตามคืนให้ผู้เอาประกันชีวิต อีกด้วย. ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต

S__8151044

 

S__8151047

 

S__8151048

By |มิถุนายน 2nd, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__7979060
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย จัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการจัดอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาสังคม

กองทุนประกันชีวิต บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย จัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการจัดอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาสังคม

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับกองทุนประกันวินาศภัย บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต บริษัททิพยประกันชีวิต บริษัททิพยประกันภัย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบได้แก่ เครื่องวัดความดัน เตียงผู้ป่วย รถเข็นยา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมีความจำเป็นใช้บริการผู้ป่วย  แม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก แต่การให้บริการผู้ป่วย มีเป็นจำนวนมากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้อำนวยการได้กล่าวขอบคุณผู้บริจาคทุกหน่วยงานในนามประชาชนในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

S__7979067

 

S__7979061

 

S__7979064

 

DSC02624

 

S__7979066

 

S__7979065

By |พฤษภาคม 24th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__7880765
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อเผยแพร่ความรู้บทบาทกองทุนและเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ สู่เครือข่ายในภูมิภาคทั่วประเทศ

กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อเผยแพร่ความรู้บทบาทกองทุนและเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ สู่เครือข่ายในภูมิภาคทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุน และ คุณบงกชบวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนฯ พร้อมผู้บริหารสมาคม ร่วมประชุมหารือแนวทางการเผยแพร่ความรู้บทบาทหน้าที่กองทุนและเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่าจะสื่อสารให้ตัวแทนประกันชีวิตที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับรู้ข้อมูลและให้ขยายผลต่อสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มุ่งหวัง ได้รับรู้ในวงกว้างต่อไปด้วย

S__7880766

 

S__7880767

By |พฤษภาคม 17th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__7880741
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ในงาน Money Expo 2019 ที่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม นี้

กองทุนประกันชีวิต ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ในงาน Money Expo 2019 ที่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม นี้

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต กล่าวว่า กองทุนได้เข้าร่วมงานMoney Expo ครั้งนี้เพื่อตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งมีอยู่แปดแสนกว่าราย ตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยให้ผู้เข้าชมงานตรวจสอบสิทธิ์ผ่านโปรแกรมระบบงานที่สะดวก รวดเร็ว และเมื่อพบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ สามารถยื่นคำขอรับเงินได้จากกองทุน พร้อมรับของที่ระลึก แล้วพบกันที่บูธกองทุน คูหาเดียวกับบูธสำนักงาน คปภ. ในงานดังกล่าวนะครับ

S__7880739

 

S__7880740

 

S__7880742

By |พฤษภาคม 16th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__7880749
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมความรู้บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

กองทุนประกันชีวิต สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมความรู้บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

กองทุนประกันชีวิต และหน่วยงานเครือข่าย ได้ขยายเครือข่ายไปสู่ภูมิภาค โดยร่วมมือกับสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคสิงห์บุรี จัดบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ ที่ห้องประชุมเทศบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยกองทุนประกันชีวิต ได้นำโปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้ตรวจสอบสิทธิด้วย

S__7880748

 

S__7880750

 

S__7880751

 

S__7880752

By |พฤษภาคม 15th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • 315590
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ณ ศูนย์อาสาตำรวจบ้านสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ณ ศูนย์อาสาตำรวจบ้านสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองทุนประกันชีวิตเข้าบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กองทุน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิรับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ กองทุนจึงได้นำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ออกไปให้บริการประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิในงานนี้ด้วย โดยประชาชนให้ความสนใจตรวจสอบสิทธิและสอบถามขั้นตอนการขอรับ/จ่ายเงิน ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

S__25976843

 

สคบ.สะพานสูง_๑๙๐๕๐๙_0022

 

สคบ.สะพานสูง_๑๙๐๕๐๙_0029

By |พฤษภาคม 8th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__7733267
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าร่วมบูรณาการกับสำนักงาน คปภ.ขับเคลื่อนการส่งเสริมประกันภัยเชิงรุก

กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าร่วมบูรณาการกับสำนักงาน คปภ.ขับเคลื่อนการส่งเสริมประกันภัยเชิงรุก

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงาน คปภ.นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เป็นประธานการประชุม โดยมี นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมทีมงาน หารือแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมประกันภัยเชิงรุกตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันชีวิตจากเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้ดำเนินการผ่านสำนักงาน คปภ.ทั้งส่วนกลาง และสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ โดยให้เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุนโดยเร็วต่อไป อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อธุรกิจประกันชีวิต ทั้งนี้ เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความเป็นเงินที่ผู้เอาประกันชีวิต มีสิทธิได้รับตามความคุ้มครองกรมธรรม์ แต่ไม่ได้ขอรับเงินจากบริษัทที่ทำประกันชีวิตไว้ จนระยะเวลาล่วงพ้น 10 ปีบริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันชีวิต จึงเรียกเงินดังกล่าวว่า “เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ” ปัจจุบันมีผู้มีสิทธิมากกว่าแปดแสนราย

S__7733266

 

S__7733265

 

S__7733268

By |พฤษภาคม 8th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__7569468
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต บุกภาคเหนือเดินหน้า ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ในงาน "ม่วนใจ๋ เมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร"

กองทุนประกันชีวิต บุกภาคเหนือเดินหน้า ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ในงาน "ม่วนใจ๋ เมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร"

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า ได้บูรณาการกับสำนักงาน คปภ. ภาค1(เชียงใหม่) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต ในงาน “ม่วนใจ เมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร”เมื่อวันที่28 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.ในฐานะรองประธานบริหารกองทุน และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับชมการสาธิตวิธีการสืบค้นข้อมูลในโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ จากเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th พร้อมให้ความเห็นว่าการมีระบบสืบค้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากและจะส่งผลดีต่อธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมซึ่งเชื่อว่าผู้มีสิทธิจะมีอยู่ในภาคเหนือจำนวนมากด้วย

S__7569466

 

S__7569467

 

S__7569465

 

S__7569469

 

S__7569470

By |เมษายน 29th, 2019|Uncategorized|0 Comments|