admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 96 entries.
 • cedb247388a602968dfa3d0430b9d11dd_14435788_๑๙๐๔๒๖_0010
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับสำนักงาน คปภ. เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 โดยครั้งนี้ จัดที่ โรงแรม แกรนด์ ฮิล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2562

กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับสำนักงาน คปภ. เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 โดยครั้งนี้ จัดที่ โรงแรม แกรนด์ ฮิล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2562

โดยกองทุนประกันชีวิตได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต และได้แนะนำช่องทางในการตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อธุรกิจประกันชีวิต พร้อมแจกของที่ระลึกในการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี

cedb247388a602968dfa3d0430b9d11dd_14435788_๑๙๐๔๒๖_0007

cedb247388a602968dfa3d0430b9d11dd_14435788_๑๙๐๔๒๖_0006

cedb247388a602968dfa3d0430b9d11dd_14435788_๑๙๐๔๒๖_0018

cedb247388a602968dfa3d0430b9d11dd_14435788_๑๙๐๔๒๖_0021

By |เมษายน 25th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • คลินิก​ สคบ.เขตบางบอน​ @24 เม.ย.62_๑๙๐๔๒๖_0016
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ณ ชุมชนสถานีรถไฟรางโพธิ์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ณ ชุมชนสถานีรถไฟรางโพธิ์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 กองทุนประกันชีวิต นำทีมเข้าบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กองทุน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิรับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ กองทุนจึงได้นำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ออกไปให้บริการประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิในงานนี้ด้วย ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คลินิก​ สคบ.เขตบางบอน​ @24 เม.ย.62_๑๙๐๔๒๖_0012

คลินิก​ สคบ.เขตบางบอน​ @24 เม.ย.62_๑๙๐๔๒๖_0007

คลินิก​ สคบ.เขตบางบอน​ @24 เม.ย.62_๑๙๐๔๒๖_0014

คลินิก​ สคบ.เขตบางบอน​ @24 เม.ย.62_๑๙๐๔๒๖_0033

By |เมษายน 24th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • 0004
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ณ ห้องประชุมเขตสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ณ ห้องประชุมเขตสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต นำทีมเข้าบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กองทุน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิรับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ กองทุนจึงได้นำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ออกไปให้บริการประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิในงานนี้ด้วย โดยประชาชนให้ความสนใจตรวจสอบสิทธิและสอบถามขั้นตอนการขอรับ/จ่ายเงิน เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

0001

 

0002

 

0003

 

0005

 

0006

 

By |เมษายน 19th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__001
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ณ ชุมชนวัดกันตทาราราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ณ ชุมชนวัดกันตทาราราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ตรวจสอบสิทธิจากโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต นำทีมเข้าบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กองทุน โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิรับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ กองทุนจึงได้นำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ออกไปให้บริการประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิในงานนี้ด้วย โดยประชาชนในชุมชนวัดกันตทาราราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้ความสนใจตรวจสอบสิทธิกันจำนวนมาก. ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

S__003

 

S__002

 

S__004

 

S__005

By |เมษายน 10th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • DSC02292
  Permalink Gallery

  ผู้เอาประกันชีวิต มีเฮ ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เมื่อกองทุนประกันชีวิต จัดทำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้เอาประกันชีวิต ได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสิทธิเงินล่วงพ้นอายุความ ผ่านทางเวปไซด์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th

ผู้เอาประกันชีวิต มีเฮ ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เมื่อกองทุนประกันชีวิต จัดทำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้เอาประกันชีวิต ได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสิทธิเงินล่วงพ้นอายุความ ผ่านทางเวปไซด์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th

นายประสงค์ พูลธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว”โปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ” ว่าสืบเนื่องจากประชาชนได้ทำประกันชีวิตไว้ ต่อมามีสิทธิรับเงินตามความคุ้มครองกรมธรรม์ แต่ไม่ไปรับเงินคืนจากบริษัทจนเวลาผ่านไป 10 ปี บริษัทต้องส่งเงินเข้ากองทุน นับแต่ตั้งกองทุนมาเข้าสู่ปีที่ 11 มีเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่บริษัท 22 แห่ง นำส่งเข้ากองทุนเป็นเงินกว่า 1,069 ล้านบาท ผู้มีสิทธิรับเงินกว่า 8 แสนราย ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนขอรับเงินคืนจากกองทุนน้อยมาก สาเหตุหลักก็คือประชาชนไม่รู้สิทธิในเงินดังกล่าว วันนี้ 5 เมษายน 2562 กองทุนประกันชีวิต ได้จัดทำโปรแกรมระบบเงินที่ล่วงพ้นอายุความ ขึ้นเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถตรวจสอบได้สะดวก ผ่านทางเวปไซด์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th เมื่อพบว่ามีสิทธิก็ยื่นคำขอรับเงินโดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอพร้อมแนบเอกสารส่งให้กองทุน เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วน กองทุนจะโอนเงินให้ผ่านบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันชีวิต จากการดำเนินการดังกล่าวกองทุนประกันชีวิต หวังว่าจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตอันจะส่งผลให้มีการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
DSC02213

 

DSC02236

 

DSC02311

 

DSC02267

 

DSC02285

By |เมษายน 5th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0069
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับสำนักงาน คปภ. เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัยใหม่ ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก

กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับสำนักงาน คปภ. เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัยใหม่ ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก

บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0068

 

บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0051

 

บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0050

 

บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0064

 

บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0066

 

บรรยายอาสาสมัครใหม่_๑๙๐๔๑๖_0067

By |มีนาคม 26th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • 117188
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสำนักงาน คปภ.ภาค 7 (นครปฐม) และกองทุนประกันวินาศภัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต แก่กลุ่ม ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม

กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสำนักงาน คปภ.ภาค 7 (นครปฐม) และกองทุนประกันวินาศภัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต แก่กลุ่ม ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม

กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสำนักงาน คปภ.ภาค 7 (นครปฐม) และกองทุนประกันวินาศภัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต แก่กลุ่ม ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม โดยมีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย  ที่ควรรับรู้และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไป หรือผู้มุ่งหวัง หรือผู้เอาประกันชีวิต ได้รับรู้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย ได้แก่ การที่เจ้าหนี้ (ผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้รับประโยชน์ หรือ ทายาท) มีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันชีวิต จากผู้ชำระบัญชีและกองทุนประกันชีวิต รวมไม่เกินหนึ่งล้านบาท ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ ในกรณีที่ทำประกันชีวิตไว้แล้วต่อมาเกิดสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ แต่ไม่ได้เรียกร้องเงินจากบริษัทจนล่วงพ้นอายุความ 10 ปี บริษัทได้นำส่งเงินล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุน ซึ่งผู้มีสิทธิในเงินดังกล่าวสามารถตรวจสอบสิทธิและยื่นคำขอรับเงินได้ที่กองทุนประกันชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.lifeif.or.th / กองทุนประกันชีวิตFanPage / โทร. 02-791-1333 ต่อ 51

117168

117173

117149

117189

By |มีนาคม 22nd, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__2
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 9(สงขลา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมในงาน วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 9(สงขลา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมในงาน วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 9(สงขลา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมในงาน วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์) เป็นประธาน ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และบทบาทหน้าที่ กองทุนประกันชีวิต เปิดโอกาสให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลจากโปรแกรมเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุ ความอันเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต มีประชาชนให้ความสนใจค้นหาข้อมูล และสอบถามขั้นตอนการขอรับเงินเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้มอบรถเข็นนั่งวิลแชร์แก่ผู้พิการทางร่างกาย จำนวน 5 คัน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการในงานนี้ด้วย

 

S__6

 

S__7

 

S__1

 

S__5

 

S__4

 

S__8

 

S__3

By |มีนาคม 12th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • money หาดใหญ่​2019_1
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ (MONEY EXPO 2019) ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ (MONEY EXPO 2019) ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ (MONEY EXPO 2019) ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)เป็นประธาน ในงานได้มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และบทบาทหน้าที่ กองทุนประกันชีวิต  เปิดโอกาสให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลจากโปรแกรมเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุ ความอันเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต มีประชาชนให้ความสนใจค้นหาข้อมูล และสอบถามขั้นตอนการขอรับเงินเป็นจำนวนมาก

money หาดใหญ่​2019_2

 

money หาดใหญ่​2019_3

 

money หาดใหญ่​2019_4

By |มีนาคม 10th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • 129936
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) สำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา จัดบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต ให้แก่ กลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ชมรมประกันภัย และกลุ่มอาสาสมัครประกันภัย จังหวัดสงขลา และร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) สำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา จัดบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต ให้แก่ กลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ชมรมประกันภัย และกลุ่มอาสาสมัครประกันภัย จังหวัดสงขลา และร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) สำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา จัดบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต ให้แก่ กลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ชมรมประกันภัย และกลุ่มอาสาสมัครประกันภัย จังหวัดสงขลา และร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ.ภาค 9(สงขลา) โดยในการบรรยายครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต ในกรณีบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ เงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ โดยได้เปิดโอกาสให้มีการซักถาม และ สืบค้นข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากโปรแกรมระบบเงินที่ล่วงพ้นอายุความพร้อมขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินดังกล่าวด้วย

 

129937

 

129935

 

129934

 

S__6955027

By |กุมภาพันธ์ 25th, 2019|Uncategorized|0 Comments|