Uncategorized

 • S__10600461
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ร่วมประชุมกับสำนักงาน คปภ. ในโอกาสที่คณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่สำนักงาน คปภ.

กองทุนประกันชีวิต ร่วมประชุมกับสำนักงาน คปภ. ในโอกาสที่คณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่สำนักงาน คปภ.

กองทุนประกันชีวิต ร่วมประชุมกับสำนักงาน คปภ. ในโอกาสที่คณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่สำนักงาน คปภ.

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้บรรยายสรุปบทบาทภาระกิจกองทุน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค จากสิทธิประโยชน์การทำประกันชีวิต ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิในเงินตามกรรม์ธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งคณะกรรมมาธิการที่เข้าประชุม ได้ให้ความสำคัญตลอดจนให้คำแนะนำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลในวงกว้าง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตต่อไปด้วย @ 29 พ.ย. 62

S__10600463

 

S__10600464

 

S__10600465

By |ธันวาคม 2nd, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__9814128
  Permalink Gallery

  ตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ บูธกองทุนประกันชีวิตคึกคักในงานสัปดาห์ประกันภัย เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2562

ตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ บูธกองทุนประกันชีวิตคึกคักในงานสัปดาห์ประกันภัย เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2562

ที่บูธกองทุนประกันชีวิต คึกคักทายาทผู้เอาประกันชีวิต นางศรีประภา อังศุเศรณี รับมอบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ เป็นเงิน 125,135 บาท โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งผู้รับเงินมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้เข้าชมงานสัปดาห์ประกันภัยตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ จำนวนมาก พบผู้มีสิทธิหลายราย แต่ไม่ได้เตรียมหลักฐานมาจึงแนะนำให้ยื่นหลักฐานรับเงินจากกองทุนประกันชีวิตต่อไป
ผลจากการเข้าร่วมงานสัปดาห์ประกันภัยปี2562 พบว่าประชาชนมางานเดียวได้รับรู้สิทธิประโยชน์ของการประกันภัยที่ครบวงจร จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

S__9814072

 

timeline_20190927_145331

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0018

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0019

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0022

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0027

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0025

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0020

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0044

 

สัปดาห์ประกันภัย 62_๑๙๐๙๓๐_0055

By |กันยายน 30th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • aa01a916-4632-48a3-ab6e-90ffde10e238
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ตามพบแล้ว !!!! เจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ตัวจริง ฿฿฿

กองทุนประกันชีวิต ตามพบแล้ว !!!! เจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ตัวจริง ฿฿฿

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กองทุนประกันชีวิต โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุน ได้ทำพิธีส่งมอบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความเป็นเงินจำนวน 145,824 บาท ให้ผู้เอาประกันชีวิต ราย นางสาวนริศา กลิ่นกุหลาบทอง ซึ่งคุณพ่อได้ทำประกันชีวิตไว้ให้ โดยมีบริษัทไทยประกันชีวิต เป็นผู้รับประกันไว้เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว แต่ไม่ได้ไปขอรับเงินตามกรมธรรม์จากบริษัท จนเวลาล่วงพ้น 10 ปี บริษัทจึงนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันชีวิตตามกฎหมาย ซึ่งนางสาวนริศา เปิดเผยว่าสาเหตุที่ไม่ได้ไปรับเงินจากบริษัทเนื่องจากไม่ทราบว่ามีเงินจำนวนดังกล่าวและมีการย้ายที่อยู่ ส่วนการมารับเงินจากกองทุนได้ในวันนี้เพราะได้รับคำแนะนำจากตัวแทนประกันชีวิต จึงรู้สึกดีใจมากที่กองทุนเก็บเงินไว้ให้และมีความมั่นใจในระบบประกันภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้ตรวจสอบข้อมูลของกองทุนเพิ่มเติมพบว่ายังมีเงินของพี่น้องอีก 2 คนที่คุณพ่อได้ทำประกันชีวิตไว้ให้ซึ่งจะได้แจ้งให้มารับเงินต่อไป และจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความตลอดจนการให้บริการตามบทบาทหน้าที่ของกองทุนให้ประชาชนทราบอีกด้วย

        พร้อมกันนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ยังได้กล่าวว่าการส่งมอบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ให้ผู้เอาประกันชีวิตในรายดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ดังจะเห็นได้จากกรณีของ นางสาวนริศา ในที่สุดแล้วเงินที่ทำประกันชีวิตไว้ไม่สูญเปล่า เพราะมีกองทุนประกันชีวิตยังคงเก็บเงินไว้คืนให้ ดังนั้น จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้เอาประกันชีวิตอีกแปดแสนกว่ารายที่มีสิทธิในเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ได้ตรวจสิทธิของท่าน ทางเวปไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th และถ้าพบว่าเป็นผู้มีสิทธิ ก็ขอรับเงินได้ที่กองทุนประกันชีวิต

83acffe5-2437-49ca-ae48-ff677fdfa769

 

10ea7a76-9658-4504-b5f1-06da75052ec4

 

947e807e-fda4-41cc-a661-89c43fb37101

 

918fe74d-2d87-4421-94c4-e7a9f8242005

 

046e3695-eeeb-41f9-b44f-6ca152bc2b10

 

d0a9a741-38b6-4890-9370-7bb633fe367c

 

89ace199-b2b1-47b3-b672-709a552819e1

By |สิงหาคม 23rd, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0086
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ขยายสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เผยแพร่ความรู้ บทบาทหน้าที่กองทุนสู่ประชาชน

กองทุนประกันชีวิต เดินหน้าลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ขยายสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เผยแพร่ความรู้ บทบาทหน้าที่กองทุนสู่ประชาชน

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ เผยว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ได้ขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ โดยลงพื้นที่สร้างเครื่อข่ายความร่วมมือกับ กลุ่มเครือข่ายแม่หญิงจังหวัดสุรินทร์ และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย การคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ ให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มสตรี ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายแม่หญิง  รวม 120 คน โดยผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ไปขยายผลแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการประกันชีวิต รวมถึงบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต และการใช้โปรแกรมตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก จึงเป็นเครื่องมือสำหรับให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน  ตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต

เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0091

 

เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0099

 

เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0077

 

เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0073

 

เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0052

 

เครือข่ายสุรินทร์_๑๙๐๘๑๓_0042

By |สิงหาคม 13th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S_edit
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี ของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็ลทรัลเวสเกตส์ นนทบุรี

กองทุนประกันชีวิต ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี ของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็ลทรัลเวสเกตส์ นนทบุรี

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้เข้าร่วมงานที่สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดขึ้นมีตัวแทนประกันชีวิตจากทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา มี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เป็นประธานเปิดงาน โดยกองทุนประกันชีวิต ได้นำเสนอโปรแกรมระบบตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งปัจจุบันผู้มีสิทธิที่กองทุนได้จัดทำฐานข้อมูลไว้มากกว่าแปดแสนราย เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ตรวจสอบสิทธิว่าตนเองเป็นผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิในเงินดังกล่าวหรือไม่  รวมถึงรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุน เพื่อนำไปขยายผลส่งต่อให้กลุ่มประชาชนผู้มุ่งหวัง ที่ตัวแทนประกันชีวิตไปพบได้รับรู้ข้อมูลอีกด้วย กองทุนหวังว่าเมื่อประชาชนได้รับรู้ข้อมูลแล้ว จะส่งผลต่อดีความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต

S__67551305

 

S__67551291

 

S__67551302

 

S__67551289

S__21004321

 

S__67551286

 

S__67551309

 

S__67551306

 

S__67551308

By |กรกฎาคม 25th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0012
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ในงานภายใต้โครงการ คปภ.เพื่อชุมชนที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

กองทุนประกันชีวิต ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ในงานภายใต้โครงการ คปภ.เพื่อชุมชนที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้บูรณาการกับสำนักงาน คปภ. โดยกองทุนประกันชีวิต ได้นำเสนอโปรแกรมระบบตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งปัจจุบันผู้มีสิทธิที่กองทุนได้จัดทำฐานข้อมูลไว้มากกว่าแปดแสนราย เพื่อให้ประชาชนในชุมชนลำไยมัดปุ๊ก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบสิทธิว่าตนเองเป็นผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิในเงินดังกล่าวหรือไม่  รวมถึงรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุน เพื่อนำไปขยายผลส่งต่อให้กลุ่มประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นอื่นๆได้รับรู้ข้อมูลต่อไปอีกด้วย กองทุนหวังว่าเมื่อประชาชนได้รับรู้ข้อมูลแล้ว จะส่งผลต่อดีความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0016

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0004

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0003

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0006

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0014

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0009

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0010

 

คปภ.เพื่อชุมชนเชีย_๑๙๐๗๒๖_0008

 

By |กรกฎาคม 24th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__8757251
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ชวนประชาชนร่วมตรวจสอบสิทธิ “เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ” ในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี

กองทุนประกันชีวิต ชวนประชาชนร่วมตรวจสอบสิทธิ “เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ” ในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ สำนักงาน คปภ.นายพิชา สิริโยธิน นายสหพล สังข์เมฆ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต และนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าตนเองมีสิทธิ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานขอรับเงินได้ทันที ในกรณีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งในช่วงการจัดกิจกรรม 2 วัน มีประชาชนเข้าใช้บริการตรวจสอบสิทธิและพบข้อมูลว่าตนเองมีสิทธิในเงินดังกล่าวจำนวนหลายราย แต่ยังไม่พร้อมที่จะยื่นขอรับเงินเพราะไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย ซึ่งประชาชนดีใจที่ได้รับรู้ข้อมูลโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่ายังมีเงินอยู่เพราะลืมไปแล้ว จึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กองทุนได้จัดทำโปรแกรมตรวจสอบสิทธิขึ้นมาและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย นอกจากนั้นยังมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนอีกเป็นจำนวนมาก โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ที่ต้องการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนต่อไป

S__8757259

 

S__8757258

 

S__8757252

 

S__8757253

 

S__8757254

 

S__8757257

 

S__8757255

 

S__8757256

 

By |กรกฎาคม 15th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • อาสาสมัครประกันภัย สุราษฎร์_๑๙๐๗๑๕_0075
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ผนึก คปภ.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสานสัมพันธ์เครือข่ายอาสามัครประกันภัย "ภาคใต้"

กองทุนประกันชีวิต ผนึก คปภ.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสานสัมพันธ์เครือข่ายอาสามัครประกันภัย "ภาคใต้"

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสานสัมพันธ์เครือข่ายอาสามัครประกันภัย “ภาคใต้” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องเทพลักษณ์ โรงแรมเคปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยในงานได้มีการจัดเสวนาวิชาการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่อาสาสมัครประกันภัย ในเรื่องการประกันภัย และบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ในเรื่องของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมนา เพื่อขยายผลให้แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

อาสาสมัครประกันภัย สุราษฎร์_๑๙๐๗๑๕_0012

 

อาสาสมัครประกันภัย สุราษฎร์_๑๙๐๗๑๕_0047

 

อาสาสมัครประกันภัย สุราษฎร์_๑๙๐๗๑๕_0098

 

อาสาสมัครประกันภัย สุราษฎร์_๑๙๐๗๑๕_0115

By |กรกฎาคม 10th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • บรรยาย THAIFA หาดใหญ่ 7762_๑๙๐๗๑๕_0031
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต ผนึกกำลังสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน บุกจังหวัดสงขลา ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิต ผนึกกำลังสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน บุกจังหวัดสงขลา ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต โดยเมื่อวันที่ 7 กรกฎา 2562 ได้นำเสนอโปรแกรมระบบตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ผ่านเวทีสัมมนาตัวแทนประกันชีวิตจังหวัดสงขลา เพื่อให้ตัวแทนนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อผู้เอาประกันหรือประชาชนผู้มุ่งหวัง ได้ตรวจสอบสิทธิ์ในเงินดังกล่าวซึ่งผู้มีสิทธิ์มีอยู่กว่าแปดแสนราย และถ้าตรวจพบก็ยื่นขอรับเงินคืนได้จากกองทุนประกันชีวิต ทั้งนี้ในการเร่งรัดคืนเงินให้เจ้าของเงินก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าเมื่อทำประกันชีวิตแล้วจะไม่สูญเปล่า ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิต เพราะสุดท้ายกองทุนประกันชีวิต ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ยังเก็บเงินไว้และตามคืนให้ผู้เอาประกันชีวิต อีกด้วย. ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต

บรรยาย THAIFA หาดใหญ่ 7762_๑๙๐๗๑๕_0015

 

บรรยาย THAIFA หาดใหญ่ 7762_๑๙๐๗๑๕_0023

 

บรรยาย THAIFA หาดใหญ่ 7762_๑๙๐๗๑๕_0035

 

บรรยาย THAIFA หาดใหญ่ 7762_๑๙๐๗๑๕_0038

 

บรรยาย THAIFA หาดใหญ่ 7762_๑๙๐๗๑๕_0067

By |กรกฎาคม 7th, 2019|Uncategorized|0 Comments|
 • S__8380432
  Permalink Gallery

  กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสำนักงาน คปภ. และหน่วยงานเครือข่ายลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการอบรมความรู้ประกันภัย(Training for the Trainers)

กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสำนักงาน คปภ. และหน่วยงานเครือข่ายลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการอบรมความรู้ประกันภัย(Training for the Trainers)

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมทีมงาน เข้าร่วมงานกับสำนักงาน คปภ. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น. อบรมความรู้ประกันภัย ซึ่งกองทุนประกันชีวิต ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนและโปรแกรมระบบตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่ และนำข้อมูลไปขยายผลต่อประชานในชุมชนอีกด้วยโดยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนในอำเภอเขื่องใน และวันที่ 19 มิถุนายน เผยแพร่ข้อมูลแก่กลุ่มผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมสุนีแกรนด์ เมืองอุบลราชธานี. ในการนี้ ดร.สิทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เยี่ยมชมและสาธิตการตรวจสอบสิทธิ์เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ พร้อมแนะนำให้ขยายผลสู่ประชาชนในวงกว้าง เพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต และสร้างความเชื่อมั่นกับธุรกิจต่อไป

S__8380431

 

S__8380433

 

S__8380434

 

S__8380435

 

S__8380436

 

S__8380437

 

S__8380438

By |มิถุนายน 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments|