แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2562

– ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี62/01

– ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี62/02

– ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี62/03

– ร่าง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโปรแกรมระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) กองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตnew

 

ราคากลาง

– ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ปี2562

– ประกาศราคากลางจัดจ้างแม่บ้าน

– ประกาศราคากลางลงโฆษณา

– ประกาศราคากลางโฆษณารับสัมคร ผจก. ลงหนังสือพิมพ์

 

ผู้ชนะการเสนอราคา-สอบราคา-ประกวดราคา

– ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โปรแกรมระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) กองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตnew

– ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โปรแกรมระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) กองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต

– ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ปี 2562

– ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ปี 2562

– เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ปี 2562

– ประกาศผู้ชนะจัดจ้างแม่บ้าน

– ประกาศผู้ชนะลงโฆษณา

– ประกาศผู้ชนะโฆษณารับสัมคร ผจก. ลงหนังสือพิมพ์

– ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล พนักงานขับรถยนต์กองทุนประกันชีวิต

– ประกาศผู้ชนะจ้างอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

– ประกาศผู้ชนะจัดซื้อของที่ระลึกเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาค (ทวีปยุโรป)

– ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผู้ตรวจสอบภายในกองทุนประกันชีวิต ปี 2561

– ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กระดาษถ่ายถ่ายเอกสาร A4

– ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการ เข้าร่วมงาน Set in the City 2018

 

สมัครงาน

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและอำนวยการnew

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1/63

– ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1/63

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและอำนวยการ

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและอำนวยการ

– รับสัมครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัญชีและการเงิน (ถึง 2 ส.ค. 62)

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัญชีและการเงิน

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัญชีและการเงิน

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5/2562

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัญชีและการเงิน 6/2562

– ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน 4/2561

– ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงาน

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

– ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน 2/2561  

– ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน 2/2561   (แก้ไขชื่อตำแหน่ง)

– ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

– ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร

– ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต-2561

– ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร

– ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

– ประกาศกองทุนประกันชีวิต เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

– ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน 1/2560

– ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน 2/2559

– ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

 

อื่นๆ

 

– ประกาศประกวดราคาและจัดจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในสถานที่ทำการ กปช. และ กปว. 14 ต.ค. 59

– ประกาศประกวดราคาและจัดจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในสถานที่ทำการ กปช. และ กปว. 2 ก.ย. 59